JAK MIEĆ WPŁYW NA SWOJĄ SPORTOWĄ KARIERĘ?

Wielu sportowców popełnia poważny błąd, jakim jest brak świadomej kontroli nad swoją drogą kariery. Co to oznacza? Otóż wszelki swój wysiłek i zaangażowanie wkładają w treningi fizyczne, zapominając o tym, że aby osiągać cele muszą przejąć kontrolę nad sytuacjami, w jakich znajdują się na co dzień. Bez kontrolowania emocji i swoich reakcji na dane wydarzenia oraz wyzwania, przestajemy mieć na nie wpływ. A rezultaty stają się niezależne od nas. Przejmij więc kontrolę i zawalcz o swój sportowy sukces!

 

Kontroluj emocje i świadomie precyzuj cele

Wyznaczenie konkretnego celu ma wpływ na to, czy będziesz wystarczająco zdeterminowany, aby pokonać swoje lęki, gdy stajesz przed wyzwaniami. Dzieje się tak dlatego, że Twój cel, marzenie, czy pragnienie okaże się o wiele więcej warty niż emocje takie jak strach czy zniechęcenie. Wówczas nieprzyjemne emocje i brak pewności siebie przestają mieć znaczenie, ponieważ wiesz co dokładnie chcesz osiągnąć w swojej karierze i czujesz większą motywację, aby o to walczyć. Jeżeli więc Twój cel będzie dobrze sprecyzowany oraz motywacja do jego osiągnięcia wystarczająco silna, to będzie to miało dla ciebie większe znaczenie niż wyzwanie, przed którym stoisz i lęk czy mu podołasz. Innymi słowy, rzucając sobie wyzwanie, motywacją i zachętą do działania będzie wielkość Twojego celu.

 

W jaki sposób zyskać kontrolę?

Jeżeli nie będziesz czuć kontroli nad tym, co się dzieje w Twoim życiu, to będzie Ci zdecydowanie trudniej osiągać sportowe sukcesy. Tylko świadomie określając drogę swojej kariery, zyskasz na nią realny wpływ. Oznacza to, że bez poczucia kontroli i jasno wyznaczonych celów, kariera będzie toczyła się swoją drogą, a Ty tylko będziesz podporządkowywać się sytuacjom, w jakich się znajdziesz. W ten sposób nie osiągniesz prawdziwego rozwoju i sukcesu.

Powinieneś mieć poczucie kontroli nad swoimi emocjami, celami, wynikami i wszystkim z czym na co dzień się zmagasz. Bez świadomej kontroli nad ścieżką kariery będziesz czuć brak pewności siebie, a może nawet obwinisz o swoje porażki ludzi wokół. Musisz natomiast wiedzieć, że jedyną osobą odpowiedzialną za sytuacje, w których się znajdujesz i w jaki sposób sobie z nimi poradzisz – jesteś więc Ty sam. Dzięki temu będziesz też w stanie przechodzić kolejne szczeble swojej kariery i sukcesywnie podejmować wyzwania. Ponieważ przejmując kontrolę przestaniesz czekać aż coś się samo wydarzy, a więc zyskasz moc sprawczą.

rezultat

Często zdarza się, że sportowcy zbyt dużą odpowiedzialność zrzucają na swoich trenerów zapominając, że oni nie wykonują za nich zadania lecz mają ich do niego przygotować mentalnie i fizycznie. Trener ma być wsparciem, doradcą, a także weryfikatorem błędów i motywacją. Ale nie wygra zawodów za Ciebie. Dlatego to Ty musisz czuć kontrolę za swoje umiejętności, wiedzę i rozwój.

 

Nie kontroluj myśli. Kontroluj emocje.

Jednym z największych błędów, jaki popełniamy jest próba kontrolowania myśli. Musisz wiedzieć, że nigdy nie będziesz w stanie ich kontrolować, gdyż nie mamy na to wpływu. Za to masz możliwość przejęcia władzy nad swoimi emocjami. Oznacza to, że kontrolując wpływ emocji na swoje działania, możesz świadomie decydować o tym, czy chcesz im się poddać, czy jednak wolisz je wykorzystać do większej motywacji w sporcie.

W (wydarzenie, jakie ma miejsce w Twoim życiu np. trening) + R (Twoja reakcja na wydarzenie) = R (rezultat, jaki osiągniesz)

Bardzo często wydaje nam się, że to wydarzenie lub sytuacja, w jakich się znaleźliśmy mają wpływ na rezultat naszych działań. Nic bardziej mylnego! Jeżeli chcesz przejąć kontrolę, to skup się nie na kontrolowaniu swoich myśli lecz emocji, które dzięki temu poskromią Twoje myśli. W taki sposób zyskasz większą pewność siebie i zrozumiesz, że masz realny wpływ na rezultaty swoich działań. Ponadto Twój rezultat nie jest adekwatny do tego, co się wydarzyło i w jakiej sytuacji jesteś –  tylko to, jak Ty zareagujesz. To Twoja decyzja o kontrolowaniu emocji i posiadaniu wpływu na swoje reakcje mają prawdziwy wpływ na rezultat, jaki osiągniesz w swoich działaniach. Nie szukaj więc wymówek, ani osób oraz wydarzeń, które chciałbyś obarczyć winą za nieoczekiwany rezultat. Kluczem do sukcesu jest więc to, abyś znalazł rozwiązanie w sobie dzięki temu, w jaki sposób zareagujesz.

Wielu zawodników, z którymi współpracuję nie miało odpowiedniej wiedzy jak radzić sobie z kontrolowaniem emocji i treningiem mentalnym jako całość. Dzięki naszej współpracy na tych płaszczyznach wypracowaliśmy efekty, które pozwalały im przełamywać swoje bariery i osiągać wyższy poziom sportowy. Jeśli chcesz, abym pomógł Ci w tym zakresie,  umów się na darmową 20-minutową konsultację ze mną.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: norikkoczarian.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: NK Performance, 38 Station View, Nantwich , Cheshire, CW5 7BL
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: office@norikkoczarian.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Obsługa zamówień towarów – przygotowanie, pakowanie, wysyłka
  • Realizacja zamówionych usług
  • Obsługa odpowiednich dokumentów księgowych
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
  • Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne (np. prowadzenie księgowości).
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • firma hostingowa,
  • firmy obsługująca mailingi,
  • firmy obsługująca komunikaty SMS,
  • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy płatności,
  • organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.